George Lakoff on Embodied Cognition and Language

În această prelegere, George Lakoff, Profesor de Științe Cognitive la Universitatea Berkeley, SUA, unul dintre cei mai importanți cercetători în domeniul metaforei prezintă modul în care limbajul și cogniția corporală au loc din perspective neuronale.